Sjukhus

Sjukhusmiljön kan vara svår för personer med demenssjukdom. Spring i korridorer, många nya ansikten och lång väntan på undersökningar blir ofta både psykiskt och fysiskt påfrestande. Minnessvårigheter och andra kognitiva symptom kan därför förvärras, även om vården i sig är av god kvalitet. Men det finns mycket man som vårdpersonal kan tänka på för att underlätta för personer med demenssjukdom på bästa sätt.

Läs mer:

Boken Om demenssjukdom på sjukhus vänder sig i första hand till dig som arbetar på sjukhus. Den lyfter fram de svårigheter patienter med kognitiv svikt står inför och hur du kan underlätta för dem och ge en så bra vård som möjligt. Du hittar boken i vår webbshop (nytt fönster).

Publicerad: 2024-06-26, Uppdaterad: 2024-06-26