Hjälpmedel och verktyg

Personer med demenssjukdom kan ha stor nytta av kognitiva hjälpmedel och få stimulans av olika verktyg. Ofta är det arbetsterapeuter som förskriver hjälpmedel, men det kan vara bra för alla som är i kontakt med personer med demenssjukdom att veta vilka hjälpmedel som finns att tillgå.


Kognitiva hjälpmedel


Verktyg


 

Publicerad: 2024-07-08, Uppdaterad: 2024-07-08