Läs mer

Fördjupande artiklar

Validation/Feilmetoden. Läs mer om teoretiska bakgrunden, tekniker och symboler av Rita Schwarz, certifierad validationslärare. Ladda ned (pdf, 5 sid)

Utbildning i validationsmetoden

Rita Schwarz: www.schwarz-vado.com (nytt fönster)

Internationellt

Validation Training Institute (nytt fönster)

Publicerad: 2008-10-20, Uppdaterad: 2021-08-04