Film: Utemiljöer i Helsingborg

En kort film om nyanlagda demensvänliga utemiljöer i Helsingborg.

Publicerad: 2022-06-21, Uppdaterad: 2024-07-09