FILM | Samtal med Agneta Ingberg som har diagnosen Alzheimers sjukdom