Demens ABC

bild på verktygslådaVerktygslåda

Här hittar du länkar till sidor och dokument som kan vara användbara i ditt arbete och som kompletterar utbildningen Demens ABC.

Fakta om olika demenssjukdomar

Faktablad på olika språk

Tandvård och munhälsa

Mat och måltider

Standardiserat vårdförlopp

Samordnad individuell plan (SIP)

Palliativ vård

Riktlinjer och kvalitetsregister

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (nytt fönster)

BPSD-registret (nytt fönster)

Svenska Demensregistret, SveDem (nytt fönster)

Svenska palliativregistret (nytt fönster)

Senior alert (nytt fönster)

Ladda ned

• Lista på olika symptom som kan förekomma vid demens (pdf, 3 sid)

Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling av BPSD (pdf, 10 sid)

• Kognitiva hjälpmedel (pdf, 2 sid)

Reflektionsfrågor till Demens ABC (nya versionen)

Reflektionsfrågor till Demens ABC (äldre versionen)

Publicerad: 2013-10-17, Uppdaterad: 2024-05-02