Värmländsk vårdcentral Bästa primärvårdsenhet

Vårdcentralen i värmländska Likenäs kan titulera sig Bästa primärvårdsenhet 2016. I samarbete med demensteamet i Torsby kommun görs där demensutredningar av hög kvalitet.

Likenäs vårdcentral, Bästa primärvårdsenhet 2016
Fr.v. Maria Eriksdotter (Svedem), Birgitta Persson och Maria Tillberg (Likenäs vårdcentral), Mark van Geffen, Carina Stenmark, Britt-Marie Jonsson och  Mona Skogvang (Demensteamet i Torsby kommun).

Det är Svenska Demensregistret (Svedem) som årligen delar ut priset Bästa primärvårdsenhet. Prissumman är på 10 000 kr och går till den enhet som har minst ”vet ej”-svar i sina registreringar, något som tyder på väl genomförda demensutredningar.

Ann-Katrin Edlund, landskoordinator för Svedem, påpekar att det inte finns något instrument som kan ge ett exakt mått på demensutredningarna kvalitet.

– Men i varje utredning ska olika frågor i Svedem besvaras med ett ”ja”, ”nej” eller ”vet ej” och ju mer man tar reda på desto bättre faktaunderlag har man för att kunna göra en bra demensutredning, säger Ann-Katrin Edlund, landskoordinator för Svedem.
 

Birgitta Persson, enhetschef för vårdcentralen i Likenäs, gläds åt utmärkelsen och hyllar samarbetet med kommunens demensteam. 

– Vi har en väldigt tydlig plan för utredning och uppföljning av demens. Vi skriver remiss till demensteamet som kommer hem till personen och gör själva utredningen. Därefter skickas remiss till röntgen och uppföljningar planeras in. Demensteamet och doktorn har också nära kontakt, säger Birgitta Persson till Nya Wermlandstidningen.

Syftet med kvalitetsregistret Svedem är att förbättra kvaliteten på demensvården genom att samla in data och följa upp förändringar i patientgrupper, diagnoser och behandling. Allt fler vårdcentraler ansluter sig till Svedem. I dag är antalet 898, vilket motsvarar ca 76 procent av landets samtliga vårdcentraler.

Den senaste sammanställningen från Svedem blottar stora brister i demensvården men också gradvisa förbättringar. År 2011 levde 46 % av primärvårdens demensutredningar upp till Socialstyrelsens rekommendationer (nationella demensriktlinjer) om vad en basal utredning bör innehålla. Sedan dess har andelen ökat år från år och uppgick till 72 % i augusti 2016. Under samma tidsperiod har ”Demens UNS – ospecificerad demensdiagnos – minskat från 50 % till 32 %, något som tyder på bättre diagnostik.

– De flesta parametrar går faktiskt åt rätt håll inom primärvården, dock inte behandling med alzheimerläkemedel. Andelen personer med Alzheimers sjukdom som får sådana läkemedel ligger på 64 % vilket är lägre än för fem år sedan, säger Ann-Katrin Edlund.

Svedem delar även ut priset Bästa minnesmottagning som i år gick till Avesta. Läs mer på Svedems hemsida.

Magnus Westlander