Första steget i stjärnmärkt demensomsorg klart

 Stureby hemtjänst
 Stureby hemtjänst, numera stjärnmärkt

– Grattis, nu får ni den allra första stjärnan som någonsin delats ut. Det sade Wilhelmina Hoffman, chef för Svenskt Demenscentrum, som tillsammans med Tove Ahner, projektledare vid Stockholms stads äldreförvaltning, delade ut diplomet vid ett besök på Stureby.

De som tog emot stjärnorna arbetar på fyra hemtjänstenheter (Enskede, Stureby, Vantör och Årsta) samt vård- och omsorgsboendet Mårtensgården (Rågsved). Samtliga har genomfört webbutbildningen Demens ABC och deltagit i de efterföljande reflektionsmötena.

Meheruna Akter, som arbetar i demensteamet i Stureby, tycker det är värdefullt att alla har samma grund. I teamet pratar de om hur viktigt det är att inte stressa i mötet med demenssjuka personer och om hur svårt just detta kan vara.  Likaså talar de om att det är viktigt att dela med sig av hur man bäst bemöter en person och även de anhöriga. Det handlar om att hitta sätt att nå fram till varje person.

– En man som inte ville gå ut sa genast ja när jag bad honom hjälpa mig att bära matkassarna, Sådana goda exempel kan vi dela med varandra, berättar Eden Kidane. 

Quamruzzaman Ullah, chef för Stureby hemtjänst, är mycket positiv till projektet och stolt över den första stjärnan. 

– Vi måste prioritera den här kunskapen. Dessutom visar det att all personal kan och att alla räknas, säger han.

Quamruzzaman Ullah berättar att i början var personalen lite tveksam och undrade vad utbildningen skulle leda till.

– Men nu tycker alla att det är intressant. Dessutom innebär det här en statushöjning för personalen.

Stureby hemtjänst har ett demensteam, eller expertgruppen som Quamruzzaman Ullah gärna kallar teamet, och en Silviasyster.

– Men även de som redan har kunskap behöver fräscha upp den, utbildning är en färskvara. Och all personal behöver ha kunskap. Ett konkret resultat här i Stureby av utbildningen är att vi ska göra en pärm med den viktigaste informationen om varje brukare. Detta så att alla som går till personen gör på samma sätt, säger han.

Mårtensgården i Rågsved är det första boendet att få en stjärna.

Mårtensgården
Mårtensgården i Rågsved har fått sin första stjärna. 

– Ni är pionjärer. Ni kan förstås mycket redan, men det har ett värde att fylla på kunskaperna så att alla har en gemensam bas, sade Wilhelmina Hoffman som överräckte diplomet.

Min första reaktion på att delta i projektet var att det där gör vi redan berättar Marie Palmgren Berg, chef för Mårtensgården.

– Men det är också bra att få papper på att vi har den här kompetensen. Dessutom kommer det ju ny personal och vikarier hit. Och visst har jag lärt mig nya saker, faktakunskaperna behöver fyllas på eftersom det var länge sedan jag utbildade mig, säger hon.

Khadra Mugbil tycker hon fått veta mer om hur demenssjukdom fungerar.  Hon berättar om en person som skrek mycket. Att försöka krama om personen hjälpte inte, tvärtom. Då blev det bara värre.

– Till sist förstod vi att hon kände sig otrygg och var rädd för att ramla ur sin säng. Jag tycker det är bra att vi fått mer råd om hur man kan ta hand om någon som är arg eller ledsen. Och vi har fått tips av varandra i utbildningen.  Men det behövs mer tid för diskussion och frågor, inte minst när det gäller hur man stöttar och bemöter anhöriga, tycker hon.

Cina Söderberg, Silviasyster på Mårtensgården, berättar att de försöker vara lyhörda för var och en av de boende. Till exempel är de uppmärksamma på när någon vill gå ut och hjälper till att öppna dörrarna.

Pilotprojektet ”Kvalitetsmärkning av demenskompetens” följs upp av Stiftelsen Äldrecentrum. Om det faller väl ut kan det spridas till alla stadsdelar i Stockholm. Läs mer om projektet

Kari Molin