Att behålla tankens kraft

Hur vi lever mitt i livet påverkar hälsan långt upp i åren. Forskning tyder på att högt blodtryck, höga kolesterolnivåer och social isolering i medelåldern ökar risken att utveckla demens på äldre dar. Men att elliminera dessa riskfaktorer i hög ålder påverkar den kognitiva förmågan i liten utsträckning, om än alls. Forskaren Krister Håkansson funderar över möjliga orsaker till detta i en artikel i Äldre i Centrum, nr 2/2017. 

Läs hela artikeln här (PDF, 6 sid)

Krister Håkansson

Krister Håkansson,
med dr, lektor vid Linnéuniversitetet och knuten till  FINGER-studien vid Karolinska Institutet.