Bakgrund: Välfärdsteknologi på äldreboende

Projekt Välfärdsteknologi på äldreboende drivs av Västerås stad sedan 2013 och syftar till att bidra till ökad aktivitet, trygghet och delaktighet. Samma år fick Myndigheten för delaktighet (MFD) ett regeringsuppdrag som handlade om att förebygga och minimera begränsnings- och tvångsåtgärder inom vård och omsorg. MFD erbjöd några kommuner, däribland Västerås stad, att bedriva försöksverksamhet i syfte att ta reda på om välfärdsteknologi och miljöanpassningar kan minska anvädningen av tvång och begränsningar i vården av personer med nedsatt beslutsförmåga. I försöksverksamheten ingick bland annat demensboendet Klockarkärleken.

Läs mer på MFD:s webbplats (nytt fönster)

 

 

Publicerad: 2016-05-04, Uppdaterad: 2020-01-14