Sälrobotar och taktila kattor

I en studie från Hjälpmedelsinstitutet (numera Myndigheten för delaktighet) har man undersökt hur personer på ett äldreboende och en dagvårdsavdelning uppfattar kontakten med en sälrobot och en taktil värmekatt. Läs studien här (pdf, 28 sid)

Publicerad: 2009-02-18, Uppdaterad: 2020-11-03