Plockförkläden

Genom att känna och plocka med förkläden aktiveras känselreceptorer i händer – det blir en form av taktil stimulering. Förklädena kan sys upp i två varianter, ett manligt och ett kvinnligt. I Svedala kommun har man utvärderat motoriska plockförklädens påverkan på oro hos äldre personer med demenssjukdom. Läs studien här (pdf)

Publicerad: 2009-02-18, Uppdaterad: 2020-11-03