Dags utvecklar dagverksamheter

bild på DagsDags är ett projekt med syfte att utveckla dagverksamheter. Det startade 2022 och drivs av Svenskt Demenscentrum på uppdrag av Socialdepartementet.

Att kunna besöka en dagverksamhet regelbundet kan betyda mycket för personer med demenssjukdom, bland annat för att deras möjlighet att bo kvar hemma längre ökar. Det finns ett behov av fler dagverksamheter i landet. Samtidigt behöver den verksamhet som bedrivs bli mer jämlik och jämställd.

Stimulera utvecklingen

Syftet med Dags är både att stimulera till utveckling av dagverksamhet och att öka spridningen av innehållet i Socialstyrelsens vägledning (se Publicerat nedan). I projektet deltar dagverksamheter från kommunerna Dorotea, Forshaga, Helsingborg, Stockholm (Södermalm) och Tierp.

Sedan sommaren 2022 är de deltagande dagverksamheterna engagerade i ett förändringsarbete. Workshops hålls löpande med teman som aktiviteter, anhörigstöd, bemötande, djur i dagverksamhet, miljöanpassning, mångkulturella perspektiv, rehabiliterande arbetssätt samt transporter mellan hemmet och dagverksamheten,

Avslutas med nationell konferens

Projektet ska utmynna i en publikation, som inspiration till andra dagverksamheter och kommuner, och en nationell konferens som kommer att hållas digitalt.

Under 2023 kommer mer från Dagsprojektet att publiceras på denna sida.

 

Publicerat 

Socialstyrelsen

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom, Socialstyrelsens vägledning från 2020. Ladda ned (pdf, 59 sid)

Socialstyrelsen

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom, Socialstyrelsens vägledning från 2020. Ladda ned (pdf, 59 sid)

Publicerad: 2023-06-19, Uppdaterad: 2023-06-19