Polis efterlyser mer demenskunskap

I Motala har poliser i yttre tjänst utbildat sig i demenssjukdom. Initiativtagaren, kommunpolis Josefin Arvidsson, tycker att ämnet är viktigt och borde lyftas redan på polishögskolan.

Josephine Arvidsson

– Vi kan inte  blunda för att det här är ett växande samhällsproblem. Alla som jobbar med människor, och det gör ju vi poliser i hög grad, borde självklart ha grundläggande kunskaper i demens, säger hon.

Det var Maria Kling, demenssjuksköterska i Motala, som kontaktade kommunpolis Josephine Arvidsson och tipsade om Svenskt Demenscentrums webbutbildning för poliser och ordningsvakter. Josefin Arvidsson såg att behovet av kunskap fanns och övertalade sina chefer att ”klämma in” utbildningen under några APM (arbetsplatsmöten) på Motala polisstation.

Ledningen positiv

– Vi har APM var sjätte vecka. Då är det tajt med tid eftersom mycket ska hinnas med. Men ledningen var positiv till utbildningen och gav de poliser som hade yttre tjänst möjlighet att gå den, säger hon.

Josefin Arvidsson beskriver en situation som hon menar nästan alla poliser har erfarenhet av: ”Kalle går på vägen igen, vi som lämnade honom på boendet för bara en kvart sedan. Hur kan de släppa ut honom igen”.

– Det är lätt att förstå frustrationen. Den bottnar mycket i okunskap om vårdens spelregler och om vårdpersonalens yrkesroll och möjligheter.

– Det är en av styrkorna med webbutbildningen, att man får en ökad förståelse för både den som är direkt drabbad av demens och de personer som finns runtomkring, säger hon.

Saknas på polishögskolorna 

Josefin Arvidsson är mycket positiv till webbutbildningen och skulle gärna se att den ingick i grundutbildningen till polis. I dag står inte demenskunskap med på polishögskolornas schema.

– Det borde det verkligen göra. Nya större kullar börjar snart på polishögskolornas och det är viktigt att de får med sig grundläggande  kunskaper om demens redan från början, säger Josefin Arvidsson.

Webbutbildningen för polis och ordningsvakter är avgiftsfri och tillgänglig via Svenskt Demenscentrums utbildningsportal. Det finns även en 16-sidig folder att beställa från webbshoppen. I slutet av året lanseras en mobilapp för samma målgrupper.

Magnus Westlander

Publicerad: 2019-08-07, Uppdaterad: 2020-01-14