KSB tillgängligt på vår webb

Kognitiva screeningbatteriet (KSB) kan nu laddas ned från Svenskt Demenscentrums webbplats. Det består av tio olika deltester och används framför allt vid utvidgade demensutredningar och körkortsbedömningar. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2017) ges KSB prioritet 5. 

Gå till nedladdningssidan

Publicerad 2019-02-12
Senast uppdaterad 12 februari 2019 - 12:19Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår