KSB • Kognitiva Screeningbatteriet

KSB är ett instrument för screening av patienter med misstänkt demenssjukdom (kognitiv funktionsnedsättning). Testbatteriet kan användas inom såväl primärvård som specialistvård och kan vara ett bra alternativ när tillgång till mer kvalificerad testning, till exemepl via neuropsykolog, saknas.

KSB består av korta tester som mäter bland annat  uppmärksamhet, episodiskt minne, visuospatiala funktioner samt språkliga och exekutiva funktioner. Vissa av testerna kan vara lämpade för bedömning av patientens lämplighet som bilförare.

KSB kan utföras av tränad sjukvårdspersonal (läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut etc) och tar cirka 20 minuter. Utfallet ger en god bild av individens ”kognitiva profil”.

Referenser
Nordlund et al. The Cognitive Assessment battery (CAB) – a rapid test of cognitive domains (International Psychogeriatrics, 2011

Senast uppdaterad 17 september 2018 - 10:53 © Svenskt Demenscentrum

 

Ladda ned
Delar av KSB kan laddas ned från www.pfizer.se » (gå in på Beställ material). För att kunna göra en hel KSB-testning krävs dock ytterligare material samt utbildning.

 

För mer info, kontakta Jens Berggren Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB, Minnesmottagningen på Handengeriatriken och Löwetgeriatriken eller Anders Wallin, överläkare och professor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

 

Jens Berggren:
jens.berggren@ptj.se
Anders Wallin:
Anders.Wallin@neuro.gu.se

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår