Sjukgymnasternas nationella nätverk

Under våren 2009 bildades ett demensnätverk för landets sjukgymnaster. Initiativet kommer från "äldresektionen" inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund.

Sofie Tängman, sjukgymnast vid Geriatriskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, är en av initiativtagarna. Hon är även aktiv i en av Svenskt Demenscentrums referensgrupper.

– Det är framför allt under arbetet i denna som jag insett behovet av ett demensnätverk för oss sjukgymnaster, det finns ju redan för de flesta andra yrkesgrupper inom demensvården, säger hon.

Sjukgymnaster inom demensvården arbetar främst inom fem omåden: diagnostik, fysisk aktivitet, träning och rehabilitering, fallprevention samt handledning till närstående och omvårdnadspersonal. Många är verskamma inom landstinget – geriatrik och primärvård – men de flesta återfinns inom kommunens särskilda boenden.

Sofie Tängman betonar att nätverket är öppet för alla sjukgymnaster med intresse för demensfrågor. Det kommer att sortera under Sektionen för gerontologi och geriatrik – äldres hälsa (Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund) där bland annat nätverkets webbplats ska finnas.

Magnus Westlander

Publicerad 2009-02-20
Senast uppdaterad 20 februari 2009 - 16:13Newspage © Svenskt Demenscentrum

 

 

Mer info om sjukgymnasternas demensnätverk. Läs mer »


Sektionen för gerontologi och geriatrik/äldres hälsa,
www.sgog.se » (nytt fönster)
 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår