Nätverk

Nationellt nätverk

Fysioterapeuternas nationella demensnätverk drivs via Sektionen för Äldres hälsa inom professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna. Det är i första hand ett mailnätverk öppet för medlemmar med intresse för demensfrågor. Nätverkets medlemmar ansvarar för kontakter och informationsutbyte samt att nätverket hålls levande.

Sedan 2018 är KKarin Nordellarin Nordell administratör för demensnätverket

– Min ambition är att skicka ett nyhetsbrev fyra gånger per år till nätverkets registrerade medlemmar. Innehållet i nyhetsbreven kommer att variera och jag tar gärna emot förslag från medlemmarna i nätverket gällande innehållet, säger hon.

Är du intresserade av att delta i demensnätverket? Skicka in en förfrågan om medlemskap till demensnatverket@hotmail.se. För mer information om nätverket och hur man gör för att bli medlem, gå in på Sektionen för Äldres Hälsas webb (nytt fönster)

Tvärprofessionellt nätverk

Svensk förening för kognitiv medicin (SFK) arbetar för att främja kommunikation, utbildning och forskning inom området kognitiv medicin. Nätverksträffar arrangeras en gång per år. En rad olika yrkesgrupper är representerade, bl a arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, läkare, psykologer och sjuksköterskor.

Läs mer på SFK:s webb (nytt fönster)

Senast uppdaterad 29 november 2018 - 11:16 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår