Stockholm siktar mot stjärnmärkt äldreomsorg

Stockholms stad testar en ny modell för att öka kunskapen om demenssjukdomar. Den kan liknas vid en utbildningstrappa där hela verksamheter premieras med en stjärna för varje steg som tas. Modellen bygger på ett koncept från Svenskt Demenscentrum.

Clara Lindblom, äldreborgarråd i Stockholms stad, har stora förväntningar på utbildningsmodellen som nu prövas i pilotstudien Kvalitetsmärkning av demenskompetens. I den ingår ett äldreboende och fem hemtjänstområden i stadsdelen Enskede–Årsta–Vantör. Sammanlagt 272 anställda, främst undersköterskor, ska varva webbutbildningar med reflektionsmöten.

Clara Lindblom

– Om utvärderingen av piloten blir positiv rullar vi ut den i alla våra stadsdelar. Min förhoppning är att även biståndshandläggare och andra yrkesgrupper som möter personer med demenssjukdom på sikt ska gå utbildningen, sa Clara Lindblom på ett uppstartsmöte i början av september, inför ett tjugotal verksamhetschefer från Enskede–Årsta–Vantör.

Modellen bygger på ett koncept som tagits fram vid Svenskt Demenscentrum. I det ska personalen inom en verksamhet, t ex ett hemtjänstområde, först gå den avgiftsfria webbutbildningen Demens ABC. Därefter hålls reflektionsmöten i grupper om 25. Inför mötet får varje deltagare en hemuppgift, till exempel föreslå en konkret åtgärd som kan stärka det personcentrerade arbetet på arbetsplatsen.

När minst 90 procent genomfört detta första utbildningssteg får verksamheten en stjärna. Det är en kvalitetsmärkning liknande den som finns för hotell och restauranger. Verksamheten kan få ytterligare en stjärna om relevant webbutbildning i serien Demens ABC plus genomförs, inklusive efterföljande reflektionsmöte. Trestjärniga verksamheter börjar använda Checklista demens och för en fjärde stjärna ska personalen utbilda sig och börja tillämpa arbetssättet i Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar. I pilotstudien har Checklista demens utelämnats.

Clara Lindblom ser flera fördelar med modellen, bland annat att den gör verksamheterna mindre sårbara.

– Oftast är det kanske en eller ett par undersköterskor som får möjlighet att fortbilda sig. Om de sedan slutar och byter jobb förlorar arbetsplatsen viktig kompetens. I vår modell engageras all personal och dessutom måste ledningen se till att nyanställda uppfyller kompetenskraven, säger hon.

Stjärnorna är inga engångsutmärkelser. De är kompetensbevis som gäller under ett år. För att få behålla dem måste ledningen för verksamheten årligen visa att minst 90 procent av personalstyrkan uppfyller de utsatta kompetenskraven.

– Vi hoppas givetvis att alla genomför de olika utbildningsstegen men av praktiska skäl, till exempel sjukskrivningar, har vi satt gränsen för en stjärna vid 90 procent av personalstyrkan, säger Tove Ahner, projektledare vid Stockholms stads äldreförvaltning.

Pilotstudien pågår till och med den 22 mars 2017. Därefter ska den utvärderas.

Magnus Westlander

 

 

Publicerad 2016-09-13
Senast uppdaterad 13 september 2016 - 11:43Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår