Lägre strålning med hjärnkamera

PET-undersökning är en form av hjärnavbildning som blir vanligare vid demensdiagnostik. Ny forskning visar att det går att minska stråldosen betydligt utan att resultatet påverkas.

Det finns olika sätt att avbilda hjärnan med en PET-kamera. Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala används radioaktivt socker (FDG) för att spåra typiska alzheimerförändringar i hjärnan. Nackdelen är att stråldosen är relativt hög och leder till en ökad risk för cancer, dock en liten riskökning.

På senare år har både PET-kamerorna och analysprogrammen blivit avsevärt bättre, ändå har samma stråldoser använts. Nu har forskare vid Akademiska sjukhuset konstaterat att betydligt lägre stråldoser kan användas utan att kvaliteten blir lidande.

– En konsekvens av resultaten är att vi kommer att kunna minska stråldosen till hälften och ibland ännu lägre vid framtida FDG-PET-undersökningar. Det innebär stora fördelar för patienter men också för försökspersoner i forskningsprojekt, säger David Fällmar, röntgenläkare som i förra veckan disputerade på en avhandling om avancerad hjärnavbildning vid misstänkt demenssjukdom.

På Akademiska sjukhuset görs årligen närmare 200 FDG-PET-undersökningar vid misstänkt demenssjukdom. Det är förhållandevis få i jämförelse med antalet personer som insjuknar i demenssjukdom varje år. David Fällmar bedömer dock att PET-undersökningarna, som gör det möjligt att ställa kan ge tidigare diagnoser, kommer att öka betydligt i framtiden. 

– När det kommer ett läkemedel som kan bromsa sjukdomsförloppet för någon demenssjukdom, till exempel immunterapi vid Alzheimers sjukdom, så kommer behovet av att fastställa en diagnos i tidigt skede öka kraftigt, så vi måste förbereda oss för det redan nu, framhåller David Fällmar.

Läs pressmeddelande från Akademiska sjukhuset (nytt fönster)

Publicerad 2016-12-12
Senast uppdaterad 12 december 2016 - 16:53Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår