Nytt faktablad om kognitiv svikt

bild på faktablad All glömska är inte demensSvenskt Demenscentrum har gett ut ett nytt faktablad med titeln All glömska är inte demens. Det tar upp begreppen kognitiv svikt och lindrig kognitiv funktionsnedsättning (MCI), det senare en vanlig diagnos på landets minnesmottagningar.

Faktabladet finns ännu så länge endast på svenska men kommer att översättas till flera andra språk under nästa år.

Besök nedladdningssidan för våra faktablad

Publicerad 2018-12-10
Senast uppdaterad 10 december 2018 - 14:47Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår