Partillechef fick stipendium för gott ledarskap

Annelie FranzénÅrets stipendiat för gott ledarskap i demensvården heter Anneli Franzén. Hon leder verksamheten på Kullegården i Partille kommun.

I motiveringen till årets stipendiat betonas att Anneli Franzén tillsammans med kolleger och medarbetare, inom givna ekonomiska ramar och med skickligt ledarskap, skapat ett föredömligt gott boende för de demenssjuka hyresgästerna.

Stipendiet är på 100 000 kr. Det är instiftat av Gott ledarskap i demensvården, en ideell förening som vill fungera som en mötesplats för diskussion och erfarenhetsutbyte kring ledarskap inom vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Läs mer om stipendiet och föreningen på www.gottledarskap.nu » (nytt fönster)

Publicerad 2017-05-19
Senast uppdaterad 23 maj 2017 - 16:44Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår