Ladda ned MoCA för demensutredningar - - Svenskt Demenscentrum

Ladda ned MoCA för demensutredningar

MoCA står för The Montreal Cognitive Assessment och är ett snabbt bedömningsinstrument som används vid misstänkt demenssjukdom. Det finns med som rekommendation (prioritet 5) i senaste versionen av Nationella riktlinjer för vård och omorg vid demenssjukom (2017). Nu kan MoCA laddas ned från Skalor & instrument.

 

Publicerad 2018-04-25
Senast uppdaterad 25 april 2018 - 10:30Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår