Ministerbesök från Danmark

Danmarks hiälso- och äldreminister Sophie Løhde är på demensstudieresa i Sverige för att få inspiration inför arbetet med den kommande danska demensplanen. Ett besök på Svenskt Demenscentrum var en självklar punkt på dagordningen. I delegationen ingick förutom ministern bland andra Søren Brostrøm, Direktör för Sundhedsstyrelsen (Danmarks motsvarighet till Socialstyrelsen), Gunhild Waldemar, chef för Videnscenter för demens (Danmarks motsvarighet till SDC) och Danmarks ambassadör Ove Ullerup. 

Ministern var mycket intresserad att ta del av hur SDC arbetar med att sprida information och kunskap. Under besökte ställdes många frågor om hur Sverige arbetar med olika demensfrågor. Vi konstaterade att Sverige och Danmark står inför liknande utmaningar exempelvis personalförsörjning och utbildning. Även vikten av tidig upptäckt, utredning och diagnos är ett område som behöver förbättras i de båda länderna.    

Delegationens studieresa fortsatte sedan vidare till bland annat Socialstyrelsen och Silviahemmet.

Gruppbild med ministern

I mitten Wilhelmina Hoffman, direktör SDC. Till vänster om henne Sophie Løhde. Danmarks äldreminister, och Gunhild Waldemar, chef för Videnscenter. Foto: Yanan Li

 

Publicerad 2016-06-21
Senast uppdaterad 21 juni 2016 - 14:31Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår