Äldretema med äldreministern i Almedalen

Kultur, mångfald och möjligheter för en åldrande befolkning, det är rubriken på Svenskt Demenscentrum och Stiftelsen Äldrecentrums seminariedag under sommarens Almedalsvecka i Visby. Till Fornsalen på Gotlands Museum den 5 juli kommer bland andra äldreminister Åsa Regnér samt Stockholmspolitikerna Clara Lindblom, äldreborgarråd, och Ella Bohlin, äldrelandstingsråd.

Sverige står inför stora utmaningar då antalet äldre ökar kraftigt. En jämlik och säker vård kräver inte bara fler händer utan också personal med rätt kompetens. Det behövs ökad kunskap om äldre med utländsk bakgrund. Språkutveckling på arbetsplatser och kultur i vård och omsorg är andra centrala områden.

Hur ser villkoren ut för dagens äldre? Vilka utmaningar kommer framtidens vård att ställas inför och hur ser lösningarna ut? En demensvård utan tvång, är det möjligt? Det är några frågor som tas upp under seminariet där både forskare och yrkesverksamma inom vård och omsorg deltar.

DATUM: 5 juliSeminariedag program
TID: Kl 12.30–17.00
PLATS: Fornsalen, Gotlands Museum (Strandgatan 14), Visby
ARRANGÖRER: Svenskt Demenscentrum och Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med Demensförbundet, 1,6-­ & 2,6-­miljonerklubben, Migrationsskolan, Riksföreningen för sjuksköterskan inom äld­revård, Silviahemmet, Svensk sjuksköterskeförening och före­ningen Vård­- och omsorgscollege.

Ladda ned programmet (pdf, 3 sid)

Fler seminarier under Almedalsveckan om demens
(länkar öppnas i nytt fönster)

3 juli, kl 10.00–12.00
Demens – en framtidsfråga? Arr: Nordens Välfärdscenter

4 juli, kl 10.00–12.00
Läkemedel till människor med demenssjukdom – mer skada än nytta? Arr: Demensförbundet

4 juli, kl 10.00–12.00
Kan man rehabilitera människor med demenssjukdom? Arr: Demensförbundet

6 juli, kl 08.45–09.45
Så skapar vi ett demensvänligt samhälle Arr: Upplands-Bro kommun

6 juli, kl 10.30–11.30
Demens kan förebyggas – vem betalar? Arr: AgeCap, Göteborgs universitet

6 juli, kl 14.40–15.30
Kan vi ge en minnesvärd vård vid Alzheimers sjukdom? Arr: Dagens Medicin, Lilly 

Publicerad 2016-05-30
Senast uppdaterad 30 maj 2016 - 16:30Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår