Vad tycker du om din äldreomsorg?

I början av april får 230 000 personer med äldreomsorg ett frågeformulär med posten. Enkäten kommer från Socialstyrelsen och innehåller frågor om vad som fungerar bra respektive mindre bra i vården och omsorgen.

– Vi skickar enkäten till alla äldre, eftersom alla har rätt till god vård och omsorg. Genom att fråga alla får vi en helhetsbild över vad som är viktigt för de äldre och vad de tycker är bra eller dåligt. Vi kan också upptäcka skillnader mellan olika landsändar, mellan grannkommuner och till och med mellan olika verksamheter i samma kommun, säger Ulrika Ingelsson, ansvarig för enkäten, på Socialstyrelsens webb. 

Resultaten redovisas för riket i stort samt varje kommun, hemtjänstenhet och äldreboende. Verksamheterna kommer att få svar på vilka fem områden som de äldre uppskattar mest och vilka områden som har störst brister. Resultatet publiceras på Socialstyrelsens webbplats i slutet av oktober 2015.

Läs mer på Socialstyrelsens webb » (nytt fönster)

Publicerad 2015-04-02
Senast uppdaterad 02 april 2015 - 11:31Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår