Svenska demensregistret växer

Svenska Demensregistret (SveDem) är nu etablerat i alla län utom fyra. Det visar senaste årsrapporten. Genom att olika vårdenheter samlar in data från personer med demensdiagnoser ska registret bidra till att på sikt förbättra kvaliteten i vård och omsorg.

Kunskaperna om demens har hittills byggt på befolkningsstudier, bland annat H70-studien och Kungsholmsprojektet. Ännu finns inga rikstäckande data om utredning, behandling och uppföljning av personer med demenssjukdom. Det är detta SveDem vill råda bot på.

SveDem startade för två år sedan. Sedan dess har 79 enheter, varav 35 primärvårdsenheter och en kommun, anslutit sig. Av landets län är det nu bara Norrbotten, Jämtland, Värmland och Blekinge som inte är representerade.

Nydiagnostiserade patienterna grundregistreras och följs sedan upp årligen. Ett webbaserat formulär används där uppgifter registreras om bl a  ålder, kön, boende, körkort och ärftlighet. Demensutredningens innehåll, diagnos och läkemedelsbehandling tas också med, liksom stödinsatser från landsting och kommun.

Den 1 november fanns ca 5860 grundregistreringar och 1400 uppföljningar i SveDem. Nationella och regionala jämförelser kan göras över tiden. Dessutom kan varje deltagande klinik och vårdcentral jämföra sina resultat med övriga anslutna enheter i landet. Resultaten kan därmed ligga till grund för lokal verksamhetsutveckling.

Många nya enheter har anslutit sig det senaste året men ännu fler behövs, betonar Ann-Katrin Edlund, landskoordinator för SveDem. För att patienterna skall kunna följas över tid är det särskilt viktig att primärvården och kommunerna ansluter sig. Landets minnesmottagningar deltar redan i SveDem.

Magnus Westlander

 

 

 


 

Publicerad 2009-11-12
Senast uppdaterad 03 december 2010 - 11:20Newspage © Svenskt Demenscentrum

 

 

 

 

Läs mer om SveDem » (Arbeta med demens)

Till SveDems hemsida » (nytt fönster)

SveDems årsredovisning 2009 » (pdf, 36 sid)

 

 

 

 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår