Specialistsjuksköterska med inriktning demensvård

Hösten 2014 startar det nya specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning demensvård, 60 hp som uppdragsutbildning, halvfart, på avancerad nivå i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet. Programmet genomförs på distans med två fysiska mötesdagar på högskolan var 10:e vecka.

Programmets första år motsvaras av Silviasjuksköterskeutbildningen, vilket innebär att Silviasjuksköterskor som har 180 hp (120 p) inklusive ett självständigt arbete på 15 hp på grundnivå samt kandidatexamen behöver läsa endast ett ytterligare år och kan därefter erhålla en specialistsjuksköterskeexamen – inriktning demensvård samt en magisterexamen i omvårdnadsvetenskap.

Information lämnas av Ewa Englund, utbildningschef, Sophiahemmet Högskola
Email: ewa.englund@shh.se

Läs mer under "Utbildningar" på Sophia Hemmet Högskolas hemsida » (nytt fönster)

Publicerad 2014-07-03
Senast uppdaterad 03 juli 2014 - 09:54Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår