Socialstyrelsen vill se ett permanent Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum bidrar i den grad till att utveckla insatser för äldre och deras anhöriga att verksamheten bör permanenteras. Det konstaterar Socialstyrelsen i sin årliga redovisning av verksamheten.

År 2008 etablerade Socialstyrelsen Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum på uppdrag av regeringen. Båda verksamheterna drevs som tvååriga projekt som sedan 2010 förlängts med ett år i taget.

I sin årliga redovisning av verksamheten säger Socialstyrelsen att Svenskt Demenscentrum bland annat har intensifierat sitt arbete med att sprida Socialstyrelsens nationella demensriktlinjer. I december 2011 hade drygt 26 000 genomgått den webbaserade utbildningen Demens ABC. På regeringens uppdrag har centrumet nu påbörjat arbetet med att utveckla ett utbildningsmaterial med målsättningen att minimera användningen av lugnande medel och tvingande skyddsåtgärder i vården och omsorgen.

– Efter flera år med tidsbegränsat uppdrag bör nu organiseringen av de båda centrumen anta mer permanenta former, särskilt som de efterfrågas och har visat sig svara upp mot behovet av ökat kunskapsstöd på sina respektive sakområden. Ett behov som sannolikt kommer att bestå och växa framöver med tanke på att andelen äldre i samhället ökar, säger Mårten Wirén, utredare, på Socialstyrelsens webb.

Läs mer på Socialstyrelsens webb »

Publicerad 2012-03-28
Senast uppdaterad 28 mars 2012 - 10:04Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår