Nytt projekt studerar munhälsa och demens

Är förlust av tänder en riskfaktor för demens? Frågan tas upp i ett nytt forskningsprojekt vid Umeå universitet som ska undersöka munhälsans betydelse vid demenssjukdom.

Forskningen ingår i befolkningsstudien Betula och finansieras, enligt Tandläkartidningen, med 1,2 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Projektet är det första i sitt slag som undersöker sambandet mellan munhälsa och kognitiva förändringar hos äldre personer. I studien ingår 240 deltagare, varav 90 saknar tänder.

Tidigare forskning från Umeå universitet har visat att människor med egna tänder presterar bättre än tandlösa på olika minnestest. Andra studier har visat att genvarianten ApoE4-allen, som är en riskfaktor för Alzheimers sjukdom, är vanligare bland äldre personer utan tänder.

Magnus Westlander

Publicerad 2009-12-01
Senast uppdaterad 01 december 2009 - 15:59Newspage © Svenskt Demenscentrum

 

bild på tandborstar

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår