Sök pris för bästa hemtjänstteam

Svenskt Demenscentrum och Demensförbundet utlyser tillsammans ett pris på 50 000 kr. Priset går till det team inom hemtjänsten som mest utvecklat sitt omsorgsarbete. Det ska handla om förbättringar för både personer med demenssjukdom och anhöriga men även kommunikationen mellan huvudmännen.

Vill ni ansöka om detta pris, gör som följer;

Skicka in ett dokument, två till fyra A4-sidor, där ni beskriver hur ert arbete är organiserat samt hur utvecklingsprocessen gått till!

Senast den 20 oktober ska ni ha skickat ansökan med e-post till: info@demenscentrum.se. Den 5 december hålls prisutdelningen i Svenskt Demenscentrums lokaler i Stockholm. Minister Maria Larsson och Drottning Silvia deltar vid ceremonin.

Publicerad 2008-10-02
Senast uppdaterad 02 oktober 2008 - 13:14Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår