Journalistpris till Demenscentrum

Vi på Svenskt Demenscentrum är oerhört glada över att vår medarbetare och informatör Magnus Westlander får Eric Forsgrens journalistpris för "engagerad och insiktsfull journalistik om Alzheimers sjukdom". Priset delas ut en gång per år och är instiftat av den numera pensionerade journalisten och tv-pionjären Eric Forsgren och hans hustru Wajlet. Motiveringen till årets pristagare lyder:

Bild på pristagare"Med stor kunskap och brett engagemang för han ut kunskap om bland annat Alzheimers sjukdom till de berörda, deras anhöriga och till dem som arbetar med demensfrågor. Han skriver lättbegripligt om hur aktuell forskning kan påverka livet för den sjuka människan och för anhöriga, samt hur vård och omsorg kan utvecklas. Med varsam penna och varmt inkännande, bidrar han via faktablad, nyhetsbrev och en välbesökt hemsida till både inspiration och hopp för drabbade, anhöriga och personal”.

Priset kommer att delas ut den 2 juni under en ceremoni vid Umeå universitet.

Wilhelmina Hoffman

Publicerad 2012-04-18
Senast uppdaterad 18 april 2012 - 09:42Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår