Grattis Älandsgården och Kirsebergs minnesteam

Årets vinnare av Bästa demensboende och Bästa demensteam i hemtjänsten finns i Härnösand respektive Kirseberg i Malmö. Älandsgården och Kirsebergs minnesteam får ta emot 50 000 kronor vardera och diplom ur Drottningens hand.

Priset Bästa demensboende är instiftat av Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum och delas i år ut för första gången. Vinnaren Älandsgården i Härnösand är ett demensboende med plats för 27 personer med demenssjukdom. Personalen arbetar utifrån ett salutogent synsätt och fokuserar på det friska hos varje person. Stor vikt läggs vid närhet, trygghet och meningsfulla aktiviteter, då är det mycket lättare att tillgodose basala behov som att äta och att sova. Läs mer i artikeln Sitta ned och ta det lugnt är bästa medicinen » 

Bästa demensteam i hemtjänsten, även det instiftat av Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum, delas i år ut för sjunde gången. Priset går till Kirsebergs minnesteam i Malmö. Här arbetar sex omvårdnadspersonal, en arbetsterapeut och en biståndshandläggare.

Ett utmärkande drag är nära band till en dagverksamhet där fyra i teamet arbetar periodvis. Fördelen är bland annat att det ofta är lättare att motivera en demenssjuk person att börja på en dagverksamhet om hon känner igen och har förtroende för personalen. Vi återkommer med en längre artikel från Kirseberg.

Älandsgården och Kirsebergs minnesteam får ta emot priserna av Drottningen vid Silviahemmets stora inspirationsdag den 24 april i Stockholm. Anmäl dig här » 

Publicerad 2015-03-31
Senast uppdaterad 31 mars 2015 - 08:56Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum och Demensförbundet gratulerar

grattis!

Älandsgården
och
Kirsebergs minnesteam

Läs juryns motiveringar »

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår