Gotland och Pajala prisas av minister

Hattstugan på Gotland och Rönngården i Pajala får dela på Värdegrundspriset 2009. Priset delades ut av äldreminister Maria Larsson vid Äldreomsorgsdagarna i Stockholm.

bild från prisutdelningDet är sjätte året i rad som Fortbildning AB och Tidingen Äldreomsorg delar ut Värdegrundspriset. De två uppmärksammade demensboendena från Gotland och Pajala får vardera 15 000 kronor. Pengarna är avsedda att användas till personalomsorg.

Ur juryns motivering (Rönngården):
"Rönngårdens demensboende präglas av en miljö väl anpassad till de boendes funktionshinder. Stor vikt har lagts vid att skapa ett hem och en trädgård med harmoni, gemenskap och möjlighet till ett rikt vardagsliv. Boendet ingår i bygemenskapen och i det föreningsliv som pågår där"

Ur juryns motivering (Hattstugan):
”Förhållningssättet genomsyras av att alla ska få åldras med värdighet, vara sedda och självständigt få forma sitt vardagsliv. Det innebär att personalen utgår ifrån den enskildes egna resurser i ett medvetet och väl genomtänkt sätt att arbeta. En gemensam värdegrund som omfattas av alla bildar plattform för arbetet.”

Publicerad 2009-11-10
Senast uppdaterad 10 november 2009 - 16:47Newspage © Svenskt Demenscentrum

 

 

Läs mer om:

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår