Fler körkort återkallas av medicinska skäl

År 2012 återkallades 7187 körkort på grund av demenssjukdom eller andra medicinska skäl. Det är en ökning med 24 procent från året innan visar siffror från Transportstyrelsen.

Läkare är skyldiga att anmäla patienter som av medicinska skäl bedöms vara olämpliga att inneha körkort. Reglerna har skärpts genom åren och Transportstyrelsen, som fattar beslut om körkortsinnehav, anser att läkarna numera engagerar sig mer för upptäcka olämpliga bilförare. Men myndigheten anser att antalet anmälningar fortfarande är för få.

Transportstyrelen uppskattar att ytterligare minst 10 000 personer borde får körkortet indraget av medicinska skäl. I tidningen Motormännen pekar Lars Englund, chefsläkare på Transportstyrelsen, bland annat på att 25 000 personer årligen insjunkar i demens, sjukdomar som kan vara svåra att hantera i detta sammanghang.

– Ser vi dåligt, så märker vi det. Då går vi till optikern och ordnar det. Om det inte går så vänder vi oss till ögonläkare. Med demens är det svårare. Minnet sviker och man får börja skriva lappar. I förlängningen blir man envis och får svårare att se sina tillkortakommanden, säger han.

Forskning visar att mer än hälften av de bilförare som omkommer i trafiken och är äldre än 65 år har förändringar i hjärnan som tyder på demenssjukdom.

Magnus Westlander

Publicerad 2013-03-14
Senast uppdaterad 14 mars 2013 - 10:00Newspage © Svenskt Demenscentrum

bild på Catherine Wemming

Relaterad artikel
Regler för körkort skärps »

 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår