Vad vill partierna med demensvården?

Den 14-15 maj hålls Svenska Demensdagarna för femtonde gången. Evenemanget lockar allt fler och till Karlstad väntas i år drygt 1500 deltagare. Förutom en rad spännande föreläsningar ställs representanter från sju politiska partier mot väggen under rubriken Om ni får makten, hur mycket bättre blir demensvården då?

Debatten hålls på onsdag, kl 15.30, och leds av Wilhelmina Hoffman och Karin Lindgren. Partierna representeras av:

  • Lena Hallengren, S, riksledamot och vice ordf. socialutskottet
  • Elisabeth Kihlström, KD, landstingsfullmäktige Värmland
  • Marianne Kjellin, M, riksdagsledamot och ledamot socialutskottet
  • Jane Larsson C, landstingsråd Värmland
  • Agneta Luttropp MP, riksdagsledamot och ledamot socialutskottet
  • Eva Olofsson, V, riksdagsledamot och ledamot socialutskottet
  • Marianne Åhman, FP, kommunstyrelsen, Sunne kommun och landstingsfullmäktige
Publicerad 2014-05-13
Senast uppdaterad 13 maj 2014 - 11:22Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår