Demens allt vanligare dödsorsak

Färska siffror visar att dödligheten minskar i många sjukdomar medan utvecklingen går åt motsatt håll när det gäller demens. Sedan 1987 har dödligheten i demens ökat kraftigt  och var förra året fyra gånger så stor.

Socialstyrelsen tror att ökningen till viss del beror på att läkarna har blivit mer benägna att sätta demens som dödsorsak. Bland de olika demensdiagnoserna är ospecificerad demens (UNS) den särklassigt vanligaste dödsorsaken, följt av vaskulär demens.

Till Socialstyrelsens rapport Dödsorsaker 2013 » (nytt fönster)

Publicerad 2014-08-22
Senast uppdaterad 22 augusti 2014 - 15:36Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår