DEBATT: Bättre stöd till yngre demenssjuka

Det är hög tid att regeringen tar ett strategiskt initiativ för att samhället ska kunna avhjälpa bristerna i vården av unga människor som lider av alzheimer och andra demenssjukdomar. Det skriver tre debattörer i dagens Aftonbladet.

Den demensvård som i dag erbjuds är skapad för människor som insjuknar efter 65 års ålder anser artikelförfattarna och pekar på en rad brister. Majoriteten av landets kommuner saknar demensboenden och dagverksamhet som är riktade till yngre demenssjuka, dvs personer som är yngre än 65 år. Bara drygt hälften av de yngre demenssjuka som utreds för demens av specialistvården följs upp inom 15 månader.

Dessutom, menar artikelförfattarna, gör primärvården inte tillräckligt för att uppmärksamma de anhörigas behov, i synnerhet gäller det anhöriga till yngre drabbade.

Bakom debattartikeln står Mikael Ottosson, 41 år och alzheimersjuk , Helena Fjällström, dotter avled i demens vid 35 års ålder, och Liselotte Jansson, ordförande i Alzheimerfonden.

Läs hela artiklen på Aftonbladet.se » (nytt fönster)

Publicerad 2014-04-15
Senast uppdaterad 15 april 2014 - 10:34Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår