Ny bok om demenssjukdom i särskilt boende

I serien Om demenssjukdom ger Svenskt Demenscentrum nu ut den fjärde boken. Målgruppen är yrkesverksamma på särskilda boenden. Boken förmedlar praktisk kunskap och konkreta råd kring bland annat bemötande, personcentrerad omsorg och hur man skapar en god relation till anhöriga.

Fakta om de olika demenssjukdomarna samt etik och juridik tas upp i särskilda kapitel. I bokens verktygslåda finns dokument som kan vara användbara i arbetet och som kan laddas ned från Svenskt Demenscentrums webbplats.

Om demenssjukdom i särskilt boende är på 120 sidor och kostar 179 kr, inkl moms. Boken kan inom kort beställas från vår nya webbshop. I samma serie har tidigare getts ut böcker för anhöriga, biståndshandläggare och hemtjänst. Samtliga böcker fungerar även som komplement och fördjupning till Svenskt Demenscentrums avgiftsfria webbutbildningar Demens ABC plus »

Beställ boken i Svenskt Demenscentrums webbshop »

Publicerad 2015-07-01
Senast uppdaterad 01 juli 2015 - 15:30Newspage © Svenskt Demenscentrum

bild på omslag

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår