Biståndshandläggaren i fokus 2020 • Stockholm

Datum: 24 april 2020
Tid: 09:00 - 15:50
Plats: F7 Möten & Konferens

  

 

 

Gothia Fortbildning bjuder in till en konferens utvecklad i dialog med biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Under konferensen får du verktyg för att med ökad trygghet utreda behov, fatta rättssäkra beslut och nå en samsyn i dialogen med såväl äldre som anhöriga.

Fokus ligger på ökad kunskap för ett professionellt bemötande för dig i din roll som myndighetsutövare.

Du får en fördjupning i några av de mest komplexa frågorna:

  • Vägledande domar för en rättssäker handledning
  • Förhållningssätt vid psykisk ohälsa hos äldre
  • Bemöta och utreda vid demens och kognitiv svikt
  • Utmanande samtal

Program och mer information » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår