Läkare

Sex nyexaminerade Silvialäkare

Gruppbild Silvialäkare

I maj 2015 fick Sverige sina första "demensdoktorer". Det handlar om sex stycken som numera kan titulera sig Silvialäkare efter att ha genomgått en tvåårig magisterutbildning i demensvård för läkare. Läs mer »

info till närstående

Vad händer i livets slut?

Vad händer i kroppen under livets sista tid? Vilken stöd kan man få som närstående? Det är frågor som tas upp i ett informationshäfte som kan delas ut till just närstående. Häftet är en del av Palliationspraktikan, en skrift från Palliationsakademin vid Betaniastiftelsen.

Häftet och de andra delarna av skriften, som vänder sig till personal, kan även beställas som trycksak från Palliationsakademins webb (nytt fönster) 

Tvärprofessionellt nätverk

Svensk förening för kognitiv medicin (SFK) arbetar för att främja kommunikation, utbildning och forskning inom området kognitiv medicin. Nätverksträffar arrangeras en gång per år. En rad olika yrkesgrupper är representerade, bl a arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, läkare, psykologer och sjuksköterskor.

Läs mer på SFK:s webb (nytt fönster)

Senast uppdaterad 29 november 2018 - 11:19 © Svenskt Demenscentrum

MMSE, Klocktest, RUDAS m.m.

Svenskt Demenscentrum har samlat de vanligaste verktygen till stöd för diagnostik och utvärdering av behandling. Gå till Skalor & instrument »

 

 

Hur ska BPSD behandlas?

bild på läkemedel

Läs rekommendationerna för bemötande och läkemedelsbehandling vid beteendemässiga och psykiatriska symtom vid demenssjukdom. Läkemedelsverkets hemsida» (Nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår