Skalor & instrument

Flera skalor och instrument har utvecklats för att bedöma bl a kognitiva funktioner som minne och orienteringsförmåga. De kan fungera som stöd för diagnostiken eller användas för uppföljning av sjukdomsförlopp och behandlingseffekter.

Fyra av dem rekommenderar Socialstyrelsen i de nationella riktlinjerna (2017) vid basala demensutredningar:

Senast uppdaterad 01 november 2018 - 10:32 © Svenskt Demenscentrum

bild på formulär 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår