Samordna med SIP

SIP betyder Samordnad individuell plan och ska upprättas när det finns behov av insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. För personer med demenssjukdom uppstår det behovet tidigt och kvarstår sedan under hela sjukdomsförloppet. SIP vid demenssjukdom ställer därför särskilda krav på bland annat bemötande och kommunikation, något som webbutbildningen Samordna med SIP tar fasta på.

Samordna med SIP vänder sig till alla som i sitt arbete möter personer med demenssjukdom. Utbildningen har tagits fram av Svenskt Demenscentrum i dialog med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen. Den är ett komplement till Svenskt Demenscentrums ABC-utbildningar och SKL:s utbildningsmaterial SIP och äldre.

Obs! Denna webbutbildning ger inget diplom.

Senast uppdaterad 13 augusti 2019 - 14:24 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår