Demens ABC plus Biståndshandläggare

UtbildningsportalGå till utbildningsportalen »
(nytt fönster)

Vem vänder sig utbildningen till?

Demens ABC plus Biståndshandläggare vänder sig i första hand till biståndshandläggare inom kommunernas äldreomsorg. Du behöver inga särskilda förkunskaper men det är en fördel om du har genomfört webbutbildningen Demens ABC »

Hur är den upplagd?

Utbildningen är indelad i fyra kapitel: Första kontakten, Första mötet, Följa upp behoven samt Etik och juridik. Korta filmer och bildspel varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Att genomföra hela utbildningen tar ca tre timmar och du kan när som helst påbörja och avbryta den. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest.

Vad kostar det att gå den?

Utbildningen är avgiftsfri och tillgänglig via vår utbildningsportal » (nytt fönster).

Senast uppdaterad 11 februari 2019 - 15:58 © Svenskt Demenscentrum

bild på logga

 

bild på
Har du läst boken Om demenssjukdom
för biståndshandläggare. 
Beställ här »


Ladda ned infoblad » (pdf, 2 sid)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår