Demens ABC plus Anhöriga

Börja utbildningen här »

Vem vänder sig utbildningen till?
Demens ABC plus Anhöriga är öppen för alla men vänder sig i första hand till dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Det kan vara din förälder, den du lever tillsammans med eller någon annan du har nära band till. 

Hur är utbildningen upplagd?
Utbildningen innehåller korta filmer och bildspel som varvas med tips och råd i svåra situationer. Den består av fem delar och tar knappt två timmar att genomföra. I Verktygslådan hittar du artiklar, reflektionsfrågor och länkar till anhörigorganisationer. 

Vad kostar den?
Utbildningen är avgiftsfri.

Innan du börjar...
Utbildningen fungerar på de flesta datorer. Läs mer om specifika
datorkrav här ».

Senast uppdaterad 20 november 2018 - 13:27 © Svenskt Demenscentrum

bild på logga

 

 

Omslag till flyer
Har du läst boken Om demenssjukdom
för anhöriga. 
Beställ här »

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår