Ryska • русский

Ladda ned faktablad (pdf) genom att klicka på bild eller länk.

 Demenssjukdomar 

 Alzheimers sjukdom

 Anhörigvård och demens

 Bilkörning och demens

  Vapen och demens

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår