Svenskt Demenscentrum i Almedalen

Tisdagen den 3 juli anordnade Svenskt Demenscentrum en välbesökt seminarieförmiddag på
Gotlands museum med rubriken – Ett demensvänligt samhälle, hur når vi dit?

Äldreminister Lena Hallengren inledde förmiddagen med att tala om den nya nationella demensplanen
och den nationella kvalitetsplanen för framtidens äldreomsorg. Därefter deltog nio föredragshållare med
inspel om vad som krävs för att nå ett demensvänligt samhälle.

Helle Wijk, professor vid Göteborgs Universitet talade om vikten av personcentrerad vård för att undvika
tvång- och begränsningsåtgärder. Ordförande för sjuksköterskan inom äldrevård Kristina Iritz Hedberg
lyfte behovet av kompetens och att det behövs fler huvuden och inte bara händer i vård och omsorg.
Sjukhus och team behöver kunskaper i att bemöta personer med demenssjukdom. Om detta talade Johan
Herlin Ejerhed, specialistläkare på Danderyds sjukhus.

Gunilla Nordberg, med dr, Svenskt Demenscentrum, föreläste om att åldras med intellektuell
funktionsnedsättning. Ett nytt utbildningsmaterial har tagits fram om vikten av kunskap för personal inom
LSS-området och inte minst för personerna själva. Många nya medarbetare inom äldreomsorgen har annan
språklig bakgrund. Vikten av språkombud på arbetsplatsen och hur man arbetar med detta talade VD Zenita
Cider och projektledare Kerstin Sjösvärd från Vård och Omsorgscollege.

Frida Nobel, medicinskt sakkunnig från Socialstyrelsen, berättade om underlaget för demensstrategin och
Socialstyrelsens kommande uppdrag att följa och utvärdera den plan som antagits. Även här lyftes vikten av
kompetens i hemtjänsten och att det behövs en plan för personer som nyss insjuknat i demens.

Wilhelmina Hoffman, rektor för Silviahemmet, talade om SilviaBo, ett helhetskoncept för personer med
kognitiv sjukdom. Om digitalisering och dess möjligheter till ökat självbestämmande talade Generaldirektör
Malin Ekman Aldén vid Myndigheten för delaktighet. Hon tog bland annat upp GPS för ökad självständighet
i vardagen. Amelia Adamo, grundare och senior editor av M Magasin tog upp medias beskrivning om demens.
Hon konstaterade att vi som arbetar inom området behöver bli bättre på att kommunicera med media för att
nå ut med våra budskap.

Seminariet avslutades med att Alexandra Charles von Hofsten, ordförande 1.6 & 2.6 miljonerklubben, delade
ut priset Årets demensvänliga butik. Årets pristagare är Coop Sollerön.

Seminariet avslutades med en manifestation arrangerad av Svenskt Demenscentrum tillsammans med
1.6 & 2.6 miljonerklubben - en promenad genom Almedalen för ett demensvänligt samhälle - längs med
vattnet till Visby lasarett. Tåget leddes av en medeltidsklädd flöjtspelare från Gotland. Promenaden avslutades
med ett gympapass som leddes av Friskis & Svettis.

Foto: Yanan Li

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår