Efterfrågad läsning nu som ljudbok

En bok för dig med demenssjukdom har nu getts ut som ljudbok. Den är för närvarande tillgänglig via Youtube (se nedan) och går senare under 2020 att lyssna på direkt från vår webb.

Boken vänder sig i första hand till personer som fått en demensdiagnos. Konkreta tips och råd visar hur man kan övervinna svårigheter i vardagen och vart man kan vända sig för att få hjälp. Flera personer med demenssjukdom berättar öppenhjärtigt om sin vardag och delar med sig av sina erfarenheter.

Lyssna på En bok för dig med demenssjukdom

Klicka på valfritt kapitel så öppnas ett nytt fönster i Youtube:

Publicerad 2019-12-10
Senast uppdaterad 10 december 2019 - 09:57Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår