Väska lockar fram minnen i Norrbotten

Norrbottens museum har tagit fram fem minnesväskor med vardagsföremål som knyter an till äldre personers livshistoria. Tanken är att de ska användas av personal på äldreboenden och dagverksamheter.

Bild på föremål ur minnesväska

Att använda gamla föremål för att stimulera minnen och samtal är en del av reminiscensmetoden. Andra museer som lånar ut liknande minnesväskor är Livrustkammaren och Statens musikbibliotek.

Norrbottens museums rullbara väskor har fem olika teman: Barndom och skola, Kläder och hantverk, Natur och fritid, Kök och nostalgi samt Necessär och arbetsliv. Utlåningen är avgiftsfri och vänder sig främst till äldreboenden inom länet.

Läs mer på Norrbottens läns landstings webb » (nytt fönster)

Publicerad 2012-03-05
Senast uppdaterad 05 mars 2012 - 15:13Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår