Anhörigstöd

Kommunerna är skyldiga att erbjuda stöd till närstående som vårdar sin sjuke partner. Kontakta din kommun för att se vilken hjälp du kan få på din bostadsort. På många håll finns särskilda anhörigkonsulenter som kan svara på frågor och slussa dig rätt. Även biståndshandläggare och demenssjuksköterskor kan hjälpa till.

Ta gärna även kontakt med någon av patient- och anhörigorganisationerna. De har lokalföreningar runt om i landet där du kan möta personer att dela dina erfarenheter med.

Senast uppdaterad 24 augusti 2017 - 11:09 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår